Choď na obsah Choď na menu
 


 výňatok z Výstavného poriadku SKJ

 

1. Víťaz triedy – udeľuje sa na všetkých výstavách osobitne psom a sukám, ktoré získali v triede mladých, strednej, otvorenej, pracovnej, šampiónov (víťazov) ocenenie výborný 1, výnimku tvorí trieda mladých pri plemene nemecký ovčiak, kde výborný 1 môže získať aj jedinec ocenený známkou veľmi dobrá 1. Víťaz triedy sa neudeľuje v triede dorastu a v triedach, v ktorých sa udeľuje CAC. Víťaz triedy sa na týchto výstavách neudeľuje ani vtedy, ak rozhodca neudelí CAC.

2. Najkrajší mladý pes (Primus Junior) – do súťaže nastupujú pes a suka – víťazi triedy mladých, titul získava lepší z nich.

3. Najkrajší veterán – do súťaže nastupujú pes a suka – víťazi triedy veteránov, titul získava lepší z nich.

4. Oblastný víťaz – udeľuje sa len na oblastných výstavách – získava ho najlepší pes a suka z plemena, do súťaže nastupujú víťazi triedy otvorenej, pracovnej a víťazov alebo šampiónov.

5. CAC – čakateľstvo na Slovenského šampióna krásy – neoprávňuje pre zaradenie do triedy víťazov a šampiónov – udeľuje sa:

a) na medzinárodných, národných, celoštátnych, špeciálnych alebo klubových výstavách,
b) v triedach strednej, otvorenej, pracovnej víťazov alebo šampiónov,

c) psom a sukám osobitne, ak na výstave získali ocenenie výborná 1, a to aj vtedy, ak už predtým získali titul Slovenský šampión krásy.(Poriadok pre udeľovanie Slovenského šampióna krásy je súčasťou tohto výstavného poriadku.)

6. Reserve CAC – udeľuje sa psom a sukám osobitne v triedach strednej, otvorenej, pracovnej, víťazov alebo šampiónov jedincom s ocenením výborný 2, ak v danej triede bol udelený CAC.

7. CAJC – čakateľstvo na Slovenského šampióna krásy mladých – udeľuje sa na CAC a CACIB výstavách v triede mladých, osobitne psom a sukám s ocenením výborný 1. (Poriadok pre udeľovanie Slovenského šampióna krásy mladých je súčasťou tohto výstavného poriadku. CAJC ani potvrdený šampionát mladých neoprávňujú psa pre zaradenie do triedy šampiónov a víťazov.)

8. Víťaz Slovenskej republiky (Víťaz SR + rok získania titulu) – udeľuje sa len na národných výstavách, psovi a suke osobitne, do súťaže nastupujú jedince, ktoré na výstave získali ocenenie výborný 1 v triedach strednej, otvorenej, pracovnej a šampiónov alebo víťazov.

9. Klubový víťaz – udeľuje sa len na klubových výstavách, psovi a suke osobitne, do súťaže nastupujú jedince, ktoré na výstave získali ocenenie výborný 1 v triedach mladých, strednej, otvorenej, pracovnej, víťazov a šampiónov. Majiteľ psa alebo suky musí byť členom príslušného chovateľského klubu.

10. CACIB – čakateľstvo na Medzinárodného šampióna krásy (Certifikat d´aptitude au championat international de beauté) – môže sa navrhnúť len na medzinárodných výstavách organizovaných pod záštitou FCI (Fédération Cynologique Internationale) jedincom:

a) ktoré získali v triedach strednej, otvorenej, pracovnej alebo šampiónov ocenenie výborný 1,
b) ak v deň výstavy dosiahli vek najmenej 15 mesiacov,
c) zapísaným v plemenných knihách uznaných FCI,
d) najlepšiemu psovi a suke plemena, ktoré majú v preukaze o pôvode aspoň 3 generácie predkov,
e) ak bol v niektorej triede udelený titul CACIB, môže rozhodca ďalšiemu jedincovi navrhnúť titul Res. CACIB, pričom do tejto súťaže nastupujú jedince s ocenením výborný 1 z ostatných tried a výborný 2 z triedy, v ktorej bol udelený CACIB.

Návrhy schvaľuje sekretariát FCI. CACIB ani Res. CACIB neoprávňujú zaradenie psa do triedy víťazov ani šampiónov.

11. Víťaz plemena (Best of Breed – BOB) – udeľuje sa na CAC a CACIB výstavách. Do tejto súťaže nastupujú psy a suky z každého plemena, ktoré získali CAC, CAJC, výborný 1 z triedy veteránov a na MVP CACIB, CAJC a výborný 1 z triedy veteránov. Titul získava najlepší z nich.

12. Víťaz skupiny FCI (Best of Group – BOG) – udeľuje sa najlepšiemu jedincovi z plemien príslušnej skupiny FCI – do súťaže nastupujú víťazi plemien (BOB).

13. Najlepší pes dňa (Best of Day – BOD) – do súťaže nastupujú víťazi všetkých skupín FCI (BOG) – titul získava jeden z nich. Udeľuje sa vtedy, ak sa nerobí súťaž Best in Show, resp. ak je výstava dvojdňová, súťaží sa o víťaza každého dňa osobitne.

14. Víťaz výstavy (Best in Show – BIS) – do súťaže nastupujú víťazi všetkých skupín FCI (BOG), pri dvojdňových výstavách víťazi z každého dňa (BOD).